Gedragscode

  Eenmaal lid van Turnkring Anzegem, staat een team van gediplomeerde lesgevers klaar om je zo goed mogelijk te begeleiden. Om deze lessen vlot te laten verlopen is het noodzakelijk om enkele afspraken te maken.

  • Stiptheid en aanwezigheid. Een eerste voorwaarde om iets te bereiken is regelmatig de trainingen te volgen. We stellen het op prijs dat je de lesgever verwittigt indien je de les niet kan volgen. Als iedereen op tijd aanwezig is kan de les stipt beginnen én zo mis je de belangrijke opwarming niet. Wie uitzonderlijk toch te laat komt meldt zich eerst aan bij de lesgever.Voor de veiligheid en de verzekering mogen leerlingen niet in de turnzaal als de leerkracht nog niet aanwezig is. Een half uurtje vroeger gaan om op de turntoestellen te spelen is dus ten strengste verboden.
  • Kledij. Bij het begin van het schooljaar worden afspraken gemaakt in verband met kledij. Je kan op deze site ook doorklikken op “kledij”. Dat iedereen dezelfde kledij draagt is niet alleen mooi en versterkt het groepsgevoel, maar is ook noodzakelijk voor de verzekering. Met niet aangepaste kledij kan je makkelijk blijven haperen of is het storend tijdens het turnen. Om deze redenen ook is het dragen van uurwerken en sieraden verboden tijdens de lessen.
  • GSM . De GSM blijft in de sporttas tijdens de lessen.
  • Publiek. Tijdens de lessen is publiek niet toegelaten in de sportzaal.
  • Foto’s – Filmen. Spreek hiervoor af met de lesgever.
  • Eten en drinken. Het is in de turnzaal verboden om te eten en te drinken. Er wordt dus niet gesnoept, ook geen kauwgom. Enkel een plastiek flesje plat water is toegelaten.
  • Materiaal. Voor de meeste turnlessen moet nogal wat materiaal klaargezet, en eventueel teruggeplaatst worden. Vele handen maken licht werk J
  • Milieu en omgeving. We vinden respect voor het milieu belangrijk, en zorgen voor zo weinig mogelijk afval, dat je liefst op de juiste manier sorteert.
  • Niet discriminatie. In onze turnclub komt iedereen aan bod . Elke vorm van discriminatie of ongelijke behandeling wordt niet getolereerd. We tonen respect voor turnvrienden  en monitoren!

 Wij, alle leden van Turnkring Anzegem, staan met zijn allen achter deze attitudes: Stiptheid, beleefdheid, respect en fair play.